8 «میزان رأی ملت است» امام ، «میزان رأی ملت است» دوم خردادی ها - ولایت
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هر کس برادری خدایی را از دست بدهد، گویی شریف ترینِ اعضای خود را از دست داده است . [امام علی علیه السلام]
«میزان رأی ملت است» امام ، «میزان رأی ملت است» دوم خردادی ها - ولایت
 • پست الکترونیک
 • شناسنامه
 •  RSS 
 • پارسی بلاگ
 • پارسی یار
 • این فرموده امام که «میزان رأی ملت است» یعنی چه و محدودة آن کجا است؟

  برخی از افراد ( به اخص آقای معین و اطرافیان و عموما تمام دوم خردادی ها) به هنگام بحث از مشروعیت نظام اسلامی از دیدگاه حضرت امام (ره) گویا فقط یک جمله از ایشان به یاد دارند و آن همین است که آن بزرگوار فرموده است «میزان رأی ملت است». در این رابطه و به منظور توضیح منظور حضرت امام از این جمله لازم است چند نکته را بیان کنم:

  اولاً، حتی اگر بپذیریم که این جمله دربارة معیار مشروعیت نظام اسلامی است، اما حضرت امام در طول عمر مبارکشان فقط یک بار این جمله را بیان کرده‌اند؛ و در مقابل بارها و بارها با بیان‌های مختلفی اصالت قوانین اسلامی و میزان بودن آنها را گوشزد کرده‌اند. نباید اعمال و رفتارمان مصداقی برای (( نؤمن ببعض و نکفر ببعض )) باشد. اگر این جمله را ناظر به بحث مشروعیت بدانیم نه تنها با صدها سخن دیگر او که بر میزان بودن احکام اسلامی تأکید کرده‌اند، مثل آنجا که می‌فرماید: «میزان احکام اسلام است» (صحیفة نور، ج19، ص193، 8/5/64) در تعارض خواهد بود، بلکه با سراسر زندگی حضرت امام و نظام فکری و عقیدتی او ناسازگار خواهد بود. بنابراین عقل اقتضا می‌کند که «میزان رأی ملت است» را ناظر به بحث مقبولیت نظام سیاسی و جملاتی نظیر «میزان احکام اسلام است» را ناظر به بحث مشروعیت نظام سیاسی اسلام بدانیم.

  ثانیاً، هر چند این جمله از حضرت امام صادر شده است و هیچ کس در آن تردیدی ندارد؛ اما تا قبل از دهة اخیر هرگز به مخیلة کسی خطور نکرده‌ بود که منظور امام از این جمله، بیان معیار حقانیت و مشروعیت حکومت اسلامی باشد. در عین حال، برخی از نویسندگان این جمله برداشت خلاف واقع را آنقدر تکرار کردند که حتی امر را بر برخی از یاران امام مشتبه کردند و آنان نیز گمان کردند که حضرت امام با این جمله خواسته‌اند معیار مشروعیت و حقانیت نظام اسلامی را بیان کنند! در حالی که به هیچ وجه منظور امام چنین چیزی نبوده است. و بدون تردید هر کسی که چنین فهمی از این گفته داشته باشد، خواسته یا ناخواسته سخن حضرت امام را تحریف نموده است.کافی است یک بار به آن سخنرانی حضرت امام که این جمله در آن به کار رفته است مراجعه کنیم تا به وضوح دریابیم که نه تنها منظور حضرت امام این نیست که معیار مشروعیت نظام اسلامی وابسته به رأی اکثریت است، بلکه کاملاً عکس آن را منظور دارند و کراراً در همین سخنرانی تأکید می‌کنند که معیار مشروعیت، اسلامیت است و نه جمهوریت. امام هم قبل از این جمله و هم بعد از آن کراراً‌ تأکید می‌کند که ما می‌خواهیم اسلام حکومت کند و در عین حال، مردم آزادند که به این خواسته رأی بدهند یا رأی ندهند و هر رأیی را که آنها بدهند گردن می‌نهیم، اما اگر مخالف اسلام و قرآن باشد آن را مشروع نمی‌دانیم.

  بخش‌هایی از این سخنرانی را که این جمله در آن به کار رفته است را بریتان می گذارم و قضاوت را هم بر عهدة خودتان. حضرت امام در سخنرانی خود در جمع پرسنل نیروی هوایی در تاریخ 25 خرداد 1358 چنین می‌فرماید:

  «... بیدار باشید برادران! دشمنان خودتان را بشناسید. می‌خواهند نگذارند قانون اساسی بر طبق آنطوری که اسلام حکم می‌کند تصویب شود. باید حقوق‌دان‌های غربی نظر بدهند؟ ... یا غربزده‌ها بیایند نظر بدهند؟ حقوقدان اسلامی ما می‌خواهیم، و این حقوقدان‌ها، اسلام را نمی‌دانند یعنی چه! ... هر وقت ما خواستیم قانون اساسی جمهوری یا جمهوری دمکراتیک را تدوین کنیم، ... شما آقایان روشنفکر غربی، صلاحیت دارید که نظر بدهید. لکن ما هر وقت خواستیم قانون اسلامی بنویسیم، خواستیم مسائل اسلام را طرح بکنیم، شما صلاحیت ندارید. ... شما اطلاعی نه از قرآن دارید و نه از سنت دارید و نه از اسلام. و ما به شما اجازه نمی‌دهیم که دخالت در معقولات کنید. ... شما نمی‌خواهید یک قانون اساسیِ اسلامی باشد. ... ولی ملت اسلام، ملت ایران، نمی‌تواند تابع هوای نفس شما باشد؛ نمی‌تواند قرآن را کنار بگذارد و قانون اساسی غربی را قبول کند .... ما به اشخاصی که اطلاع ندارند از قوانین اسلام، ... اجازه نمی‌دهیم که دخالت در این امور بکنند. بله، حق رأی دارند؛ رأی بدهند که اسلام نه؛ چنانکه دادند. مختارند که رأی بدهند؛ ... ما بعد از این که ... به نظر خبرگان اسلامی رسید، به نظر روحانی اسلامی رسید ... باز هم در افکار عمومی می‌گذاریم، خود ملت میزان است. ... خود ملت حق ندارد رأی بدهد، لکن وکیل ملت حق دارد؟! این چه غلطی است!‌ ... یک نفر چه حقی دارد برای 35 میلیون جمعیت رأی بدهد؟ پنجاه نفر- ششصد نفر چه حقی دارد برای یک ملت 35 میلیونی رأی بدهد؟ این حق برای این است که شما می‌خواهید رأی بدهید. رأی شماست. میزان، رأی ملت است. ملت یک وقت خودش رأی می‌دهد یک وقت یک عده‌ای را تعیین می‌کند که آنها رأی بدهند: آن در مرتبة دوم صحیح است. ... بهانه را کنار بگذارید؛ از خدا بترسید؛ با ملت شوخی نکنید؛‌ رأی مردم را هیچ حساب نکنید؛‌ مردم را به حساب بیاورید. ما حتماً باید تابع طرح‌های غربی باشیم؟ اسلام راکار نداریم؟ غرب هر چه بگوید تابع آن هستیم؟ غرب تا حالا همین بساط بود که بود. ... قانون اساسی را هم آنها بنویسند؟ آنها رأی بدهند؟ غربزده‌ها رأی بدهند؟ میزان شما هستید. .... ما می‌گوییم که مردم خودشان افرادی را تعیین کنند که این قانون اساسی که نوشته شده است بیایند ببینند؛ هر رأیی دارند، ‌هر طرحی دارند بدهند؛ می‌خواهد این رأی‌ها رأی‌های مخالف با قرآن باشد، می‌خواهد موافق. منتها ما مخالف‌هایش را قبول نمی‌توانیم بکنیم؛ و شما هم دنبال این هستید که این کار را بکنید. ... آقایان می‌گویند که ملت بی‌اطلاع است!‌ من می‌گویم شما هم بی‌اطلاع هستید. ... برای این که در اینجا اطلاعات اسلامی می‌خواهد و بعضی از شما اصلاً اطلاع ندارید. بعضی از شما نمی‌داند نماز چند تاست! ...

  مسألة اصلی که حالا باید شمای ارتشی، من طلبه، مراجع عظام، علمای اعلام، دانشگاهی، بازاری، دهقان، اداری، کارمندها، همه به آن توجه بکنند، این است که این قانون اساسی، که اساس اسلام را ما می‌خواهیم پیاده بکنیم، این قانون اساسی درست بشود. .... امروز بعضی از اشخاص در این مملکت می‌خواهند نگذارند اسلام تحقق پیدا بکند. ... من از همه می‌خواهم،‌ من التماس می‌کنم به ملت ایران، من دست ملت ایران را می‌بوسم، اسلام را می‌خواهند ببرند.» (صحیفة نور، ج8، صص169-176؛ 25/ خرداد/ 1358)

  آیا هیچ عقل سلیمی به خود اجازه می‌دهدکه این سخن امام را در این بافت و سیاق به این صورت تفسیر کند که مشروعیت و حقانیت حکومت اسلامی وابسته به رأی اکثریت است؟ ! بنده هیچ تردیدی ندارم که منظور امام از این جمله بیان تأثیر خواست و ارادة مردم در تحقق احکام اسلامی بوده است و نه در حقانیت و مشروعیت نظام سیاسی اسلام. و روشن است که رأی مردم در تحقق حکومت اسلامی تأثیر صددرصدی دارد. اگر مردم خواهان حکومت اسلامی نباشند هیچ کس مجاز نیست که با زور و استبداد حکومت اسلامی را بر آنان تحمیل نماید.  سید ::: سه شنبه 86/6/20::: ساعت 6:33 صبح
  نظرات دیگران: نظر

  لیست کل یادداشت های این وبلاگ

  >> بازدیدهای وبلاگ <<
  بازدید امروز: 55
  بازدید دیروز: 80
  کل بازدید :476352

  >> درباره خودم <<
  «میزان رأی ملت است» امام ، «میزان رأی ملت است» دوم خردادی ها - ولایت
  سید
  نه شکوفه ای نه برگی نه ثمر نه سایه دارم همه حیرتم که دهقان به چه کار کشت ما را

  >>لوگوی وبلاگ من<<
  «میزان رأی ملت است» امام ، «میزان رأی ملت است» دوم خردادی ها - ولایت

  >>آرشیو شده ها<<

  >>لینک دوستان<<
  رهبری
  ریاست جمهور
  رجانیوز
  افشا گری
  افشا گری
  بیداری 57
  خاتمی نیوز
  مسعود ده نمکی
  طنز های سیاسی (اکینا)
  مرکز اسناد انقلاب اسلامی
  نوشته های یک کج و معوج
  گذری بر سیاست خارجی
  نوشته های یک روزنامه نگار
  نشریه دانشجویی ایران 1404
  جوانان عدالتخواه و تحولگرا
  دولت اسلامی-اعجاز نهم
  مصائب احمدی نژاد
  علیرضا احمدی نژاد
  روزنامه دانشجویی
  بچه های سوم تیر
  خبرنگار مسلمان
  سهیل کریمی
  دست گرم تو
  نسل خمینی
  فصل آگاهی
  خاکریزیسم
  عقل سرخ
  حریم یاس
  صدای ما
  عطشان
  شب بو
  تا آخر
  نگرانی
  بحر
  دیده بان
  مهراوه من
  روزنتیگ های ...
  آرمانشهر
  فارس
  خمینیسم
  کیان
  سیطره
  نسل بیدار
  ققنوس
  خبرهای ضد اسلامی و ضد ایرانی
  تحلیل سیاسی
  موسسه پژوهش های سیاسی
  روز نوشت های دانشجوی مسلمان
  بیم موج
  عدالت جو
  محراب اندیشه
  سپهر نیوز
  مهر
  انصار نیوز
  جهان نیوز
  نادر گنجی
  نو اندیش
  نوسازی
  الف
  واژگون
  بسیج جهانی
  رایگاه
  قاسم
  شیعه
  قدس
  خدمت
  عصر ایران
  این روزها
  دریچه

  رهپویان وصال
  تابناک
  این روز
  تیک نیوز
  عیاران
  دیدار
  گل آقا
  موج
  واحد مرکزی
  رسا
  شانا
  خبرنگاران
  اسراء
  پانا
  آفتاب
  نوروز
  ایرنا
  برنا
  بولتون
  قطره
  جامعه
  majlese8
  hawzah
  jameeh
  mellat.majlis
  parlemaneh8
  partosokhan
  مستقل
  عدالتخواهی
  نقطه
  انصار حزب الله
  تدوین مطالعات
  اصولگرایان
  شریف


  >>لوگوی دوستان<<


  >>لیست تمام یادداشت ها<<

  >>جستجو در وبلاگ<<
  جستجو:

  >>اشتراک در خبرنامه<<
   

  >> پیوندهای روزانه <<